menu

ONV

കവിതകൾ

കുഞ്ഞേടത്തിയെ തന്നെയല്ലോ 
ഉണ്ണിയ്ക്കെന്നെന്നുംമേറെയിഷ്ടം 
പൊന്നേ പോലത്തെ നെറ്റിയിലുണ്ടല്ലോ 
മഞ്ഞൾ വരക്കുറി ചാന്ദുപൊട്ടും 
ഈറൻമുടിയിലെള്ളണ്ണ മണം 
ചിലനേരമാ തുമ്പത്തൊരു പൂവും 
കയ്യിലൊരറ്റ കുപ്പിവള 
മുഖം കണ്ടാൽ കാവിലെ ദേവി തന്നെ 
മടിയിലുരുത്തീട്ട് മാറോട് ചേത്തിട്ടു 
മണി മണി പോലെ കഥപറയും 
ആനേടെ, മയിലിന്റെ, ഒട്ടകത്തിന്റെയും 
ആരും കേൾക്കാത്ത കഥപറയും 
കുഞ്ഞേടത്തിയെ തന്നെയല്ലോ 
ഉണ്ണിയ്ക്കെന്നെന്നുംമേറെയിഷ്ടം 
ഉണ്ണിയ്ക്കെന്തിനുമേതിന്നും 
കുഞ്ഞേടത്തിയെ കൂട്ടുള്ളൂ 
കണ്ണിൽ കണ്ടതും കത്തിരിക്കായുമി- 
തെന്താണെന്നുണ്ണീ ചോദിയ്ക്കും 
കുഞ്ഞേടത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ 
ഉണ്ണിയ്ക്കത്ഭുതമാഹ്ലാദം..! 

Share this on